SOVITTELU TYÖYHTEISÖSSÄ

Tarjoan ratkaisukeskeistä sovittelua työyhteisön konflikteihin, joissa on osallisena muutama työntekijä, tiimi tai koko yksikkö.

Työyhteisösovittelu on tutkitusti toimiva menetelmä, jonka avulla voi löytää ihmisten välisiin ristiriitoihin työtehoa ja -ilmapiiriä parantavia ratkaisuja. Se tarjoaa myös oppimiskokemuksen, jonka avulla työyhteisön vuorovaikutus kehittyy paremmaksi ja auttaa kohtaamaan uusia haasteita rakentavalla tavalla.

Sovittelun keskeinen lähtökohta on restoratiivisuus. Se tarkoittaa näkemystä, jonka mukaan loukkaavat teot tai rikkomukset kohdistuvat ihmisten välisiin suhteisiin. Siksi sovittelussa keskitytään yksilöiden kokemuksiin, pyritään kuulemaan toisia ja etsitään yhteyttä vahvistavia käytäntöjä silloinkin, kun osapuolet eivät löydä yhteistä tarinaa tapahtumien kulusta tai ymmärrä samalla tavalla tekojen motivaatioita ja seurauksia.

Sovittelijana en ratkaise työyhteisön haasteita. Tarjoan menetelmiä, joiden avulla konfliktin osapuolet löytävät itse ratkaisun tilanteeseensa. He ovat ristiriitansa parhaat asiantuntijat. Tavoite on löytää konkreettisia toimintamenetelmiä, jotka tukevat sovinnon toteutumista käytännössä. Siihen päästään keskinäisen ymmärryksen kautta.

Sovitteluprosessi etenee seuraavasti:

  1. Työnantaja, työsuojeluvaltuutettu, luottamusmies tai joku ristiriidan osapuoli tekee aloitteen sovittelusta. Työsuojelulaki (5 luku §28) velvoittaa työnantajaa puuttumaan epäasialliseen käytökseen tai häirintään työpaikalla.
  2. Organisaatio päättää sovittelijan kutsumisesta.
  3. Sovittelija pitää työyhteisölle informatiivisen esittelyn sovittelumenettelystä.
  4. Sovittelija käy täysin luottamukselliset yksilökeskustelut konfliktin osapuolten kanssa.
  5. Yhteistapaamisessa konfliktin osapuolet tuovat ristiriidan kannalta keskeiset kokemukset yhteiseen keskusteluun, jota sovittelija ohjaa kohti sovintoa.
  6. Luodaan sopimus siitä, mitä sovinto merkitsee käytännössä ja allekirjoitetaan se.
  7. Pidetään seurantajakso.

Ajankäytön kannalta sovitteluprosessi merkitsee 1 tunti/informaatiotilaisuus + 1 tunti/yksilökeskustelu + n. 4-6 tuntia/yhteistapaaminen + 2 tuntia/seurantatapaaminen. Esimerkiksi 10 hengen ryhmällä arvioitu sovittelun kesto olisi näin yhteensä noin 18 tuntia. Arvio on suuntaa antava.

Sovittelun hinta on 223,20€/tunti (sisältää alv 24%)