Mielikuvien sävyjä

07.12.2018

Maalaus: Jenni Sten

"Sinä päätät, otatko vastaan vai torjutko toisen ihmisen näkemykset tai mielipiteet. Sinun ei tarvitse jäädä toisten sanojen tai tekojen panttivangiksi. Sinä valitset sen, vaikuttaako joku sinuun positiivisesti vai negatiivisesti." - George Kohlrieser

Olen huomannut, että konfliktitilanteissa ihmiset ovat usein negatiivisen ajattelun kehässä. Puhumattomuus johtaa oletuksiin, joita mielikuvitus tuottaa. Toki mielikuvillamme on usein jokin kokemusperäinen tausta ja ristiriitojen keskellä pettymyksen tunteillamme voivat olla pitkät ja vahvat juuret. Tummien mielikuvien myötä hiipuu usko siihen, että tilanne voisi muuttua paremmaksi. Tummat sävyt värittävät niitäkin mahdollisuuksia, jotka ovat vielä käyttämättä. Kehä on valmis.

International Institute for Management Development yliopiston johtajuuden ja organisaatiokäyttäytymisen professori, George Kohlrieser, toteaa: "Monille ihmisille tulevaisuus on tosiasiallisesti vain muistoja menneestä. He pyrkivät ensisijaisesti toistamaan niitä käyttäytymismuotoja, jotka kerran on opittu ja jotka he sitten projisoivat ja siirtävät juuri käynnissä oleviin tai vastaaviin tapahtumiin. Kenenkään ei kuitenkaan ole pakko olla kerran kokemansa vanki, olipa joskus koettu miten vaikeaa tahansa."

Sovittelun yksi isoimpia haasteita on luoda uskoa ja toivoa ristiriitojen keskelle - auttaa ihmiset ulos negatiiviselta kehältä. Pettymysten ja loukkaantumisten vuoksi on ymmärrettävää, että ihmisten tulkinnat toisistaan ovat värittyneet negatiivisesti. "Vaikkei tuo sanoisi mitään, tiedän, että hän ei ajattele hyvää minusta." Jos huomaa toistuvasti ajattelevansa negatiivisesti muista, kannattaa pysähtyä ennen kaikkea itsensä vuoksi. On kuluttavaa olla varuillaan tai katkera. Muutos parempaan alkaa siitä, että tulee tietoiseksi itsestään.

Ajatuksilla on suuri voima. Aina on lukematon määrä erilaisia mahdollisia tapoja suhtautua tilanteisiin. Tämä jää meiltä usein huomaamatta, koska aivomme toimivat niin, että ne etsivät aiemmista kokemuksistamme toimintavaihtoehdot emmekä kovin helposti kyseenalaista mielemme tuotoksia. Mielikuvien ja ajattelun avulla on kuitenkin mahdollista vaihtaa raidetta ja päästä pois negatiiviselta kehältä. Ensisijaista ei ole se, kuinka paljon ulkoinen maailma muuttuu, vaan se, mitä sisäisessä maailmassamme tapahtuu. Mielikuvat voivat saada uusia sävyjä.

Kaikissa tilanteissa on mahdollisuus sekä positiivisiin että negatiivisiin seurauksiin. Työpaikan löytäminen tai menettäminen eivät itsessään ole vain hyvä tai huono asia. Elämä on paljon värikkäämpää. Eräässä afrikkalaisessa tarinassa poika kertoo heimopäällikölle unestaan. Poika näki unta valkeasta, hyvästä koirasta ja mustasta, pahasta koirasta. Nämä kaksi koiraa taistelivat jatkuvasti. Kun heimopäällikkö kysyi pojalta, kumpi koirista lopulta voitti taistelun, hän vastasi, että se koira, jota hän ruokki enemmän.

Ihmisten välisissä ristiriidoissa oleellista on se, mitä konfliktin osapuolet ruokkivat. Joulun lähestyessä voi puhua ihmisten keskinäisestä hyvästä tahdosta. Hyvä tahto toisia ihmisiä kohtaan kasvaa itsetietoisuudesta - siitä, että ymmärtää omia tunteita, ajatuksia ja toimintaa. Psykologi Carl Jung on todennut osuvasti: "Jos et tule tietoiseksi tiedostamattomasta, se ohjaa sinun elämääsi ja kutsut sitä kohtaloksi."

Tietoisuus tuottaa valintoja, jotka tuntuvat omilta. Tietoisuus tuottaa mielikuvia, joiden sävyt tuovat uskoa ja toivoa. Hyvää joulua!